Suomalais-Japanilainen Yhdistys ry – SJY

SJY on Suomen ja Japanin välinen ystävyysyhdistys, jonka tavoitteena on herättää sivistyksellistä vuorovaikutusta Suomen ja Japanin välillä, sekä edistää suomalaisten ja japanilaisten välistä kulttuurituntemusta ja kanssakäymistä.

Finnish Japanese Society (SJY) is a friendship society between Finland and Japan, whose purpose is to inspire interchange between Finnish and Japanese people, and promote their mutual cultural understanding.

フィンランド日本協会は、日本やフィンランドと日本の友好関係に興味を持つ人々の友好協会です。

sininen aaltokuvio

Chujo Watanabe–rahaston apuraha

Japani-Suomi Yhdistyksen Chujo Watanabe – rahastosta julistetaan haettavaksi yksi apuraha, suuruudeltaan JPY 300 000 käytettäväksi vuoden 2022 loppuun mennessä. Apurahaa haetaan sähköisellä lomakkeella, joka löytyy linkistä: Hakemukseen tulee sisällyttää: hakijan yhteystiedot (nimi, osoite, puhelin, sähköposti) ja ikä koulutus selvitys hakijan tähänastisista Japaniin liittyvistä opinnoista ja/tai tutkimustyöstä selvitys hakijan japanin kielen taidosta suunnitelma, josta selviää apurahan käyttö,...

Lue lisää

Verkkosivumme ovat uudistuneet

Suomalais-Japanilaisen yhdistyksen verkkosivut ovat uudistuneet. Uusilta sivuilta löydät kaiken vanhan sisällön uudessa nykyaikaisessa ulkoasussa. Sivuston käytettävyyttä on parannettu ja erityisesti mobiiliversion toimivuuteen on kiinnitetty huomiota. Uudistuksesta ja ulkoasusta ovat vastanneet Metropolia Ammattikorkeakoulun digitaalisen muotoilun opiskelijat Maarit Hara, Nuutti Alfthan, Oskari Järvinen ja Saara Gråsten.

Lue lisää

Tapahtumat