Suomalais-Japanilainen Yhdistys ry – SJY

JÄSENLEHTI KOKORO

Suomalais-Japanilainen Yhdistys ry:n jäsenlehti KOKORO ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Lehti on A5-kokoinen, 36–44 sivuinen väripainettu julkaisu, joka postitetaan jäsenmaksunsa maksaneille jäsenille ja keskeisille yhteistyötahoille. Japaninkielinen sana KOKORO  (こころ) tarkoittaa ”sielua, sydäntä ja mieltä”.

Kokoron toimitus ottaa mielellään vastaan yhdistyksen jäseniltä ja ulkopuolisilta asiantuntijoilta lehden aihepiiriin liittyviä kirjoituksia ja kuvia. Artikkelit ja kuvat lähetetään päätoimittajalle osoitteeseen elizabeth.asikainen@gmail.com / paatoimittaja@suomi-japani.net.

Jos haluat lukea Kokoroa, liity jäseneksi täällä.

Vuoden 2022 Kokoro-lehden materiaalin deadlinet:

Kokoro 1: 7.2.2022
Kokoro 2: 9.5.2022
Kokoro 3: 29.8.2022
Kokoro 4: 14.11.2022

Jäsenlehden toimituskunta

Toimituskunnan tehtävänä on laatia lehdelle vuotuinen toimintasuunnitelma ja vastata sen toteuttamisesta. Toimituskunnan jäsenet vuonna 2022 ovat Elizabeth Asikainen (päätoimittaja), Antti Pyykkönen (taitto), Marketta Forsell, Aleksi Järvelä, Anita Kostermaa ja Miika Pölkki.

Teksti

  • Fontti: Times New Roman
  • Koko: 12
  • Otsikko: erillään tekstistä
  • Kirjoittajan ja kuvaajan nimet otsikon alla selkeästi erillään tekstistä
  • Selkeät kappalejaot
  • Väliotsikoita on hyvä käyttää
  • Lehden yhdelle sivulle ilman kuvia mahtuu tekstiä noin 2800-3000 merkkiä.

Valokuvat

Lähetä kuvat sellaisina kuin ne kameraan ovat tallentuneet (mahdollisimman tarkkoina). Kuvia ei saa liittää tekstiin vaan ne tulee toimittaa erillisinä. Nimeä kuvat selvästi. Kuvissa esiintyvien henkilöiden nimissä tulee olla erityisen tarkka. Valokuvaajan nimi tai lähde on aina mainittava.

Artikkelin lopussa voi olla ohjeita/toiveita päätoimittajalle/taittajalle ja niihin ohjeisiin voi liittää kuvien kuvatekstit (esim. Kuva 1 (JPG 15015) artikkelin nimi ja kohde). Jos kuvat halutaan johonkin tiettyyn kohtaan tekstiä, siitä voi mainita tekstin yhteydessä esim. (kuva 1).

Kirjoittajien ja kuvaajien yhteystiedot

Liitä artikkelin ja kuvien yhteyteen yhteystiedot (nimi, sähköpostiosoite, postitusosoite ja matkapuhelimen numero) esim. toimituksen tarkentavia kysymyksiä ja/tai vapaakappaleen lähettämistä varten. Artikkeleista ja kuvista ei makseta korvausta.

Artikkelin ja kuvien julkaisu yhdistyksen verkkosivuilla www.suomi-japani.net.

Kokoron toimituksen vastaanottama aineisto julkaistaan sillä ehdolla, että aineistoa voidaan korvauksetta julkaista myös yhdistyksen verkkosivuilla (kirjoittajan ja kuvaajan nimi mainitaan aina).

Artikkelit ja kuvat

Artikkelit ja kuvat lähetetään päätoimittajalle osoitteeseen elizabeth.asikainen@gmail.com / paatoimittaja@suomi-japani.net

Kokorossa julkaistavat ilmoitukset

Kokoroon tulevan mainosaineiston voi lähettää sähköpostin liitteenä tai pilvipalvelussa jakamalla, mielellään valmiiksi oikean kokoiseksi tehtynä eli A5-sivulle sopivana.

Esim. kokoja 1/1 A5 (kuten JAL), 1/2 A5 on käytetty tähän asti. Sopivimmat tiedostomuodot ovat PDF ja TIFF, PDF:ssä kuvanpakkausta voi vähentää paremman laadun saamiseksi. Tiedostojen väriprofiilit mielellään vielä RGB-muodossa. Kokoron painotarkkuus on 300 pistettä tuumalle.

Täyden A5-sivun mainoksissa pitäisi aina olla 5 mm leikkausvarat tai vaihtoehtoisesti vähintään 5 mm valkoista joka puolella jos ei käytetä leikkausvaroja.

Ilmoitusten lähettäminen

Ilmoitukset lähetetään päätoimittajalle osoitteeseen elizabeth.asikainen@gmail.com / paatoimittaja@suomi-japani.net

Ilmoitushinnat

Koko sivu 200 euroa, ½ sivua 100 euroa ja ¼ sivua 50 euroa.

Kokoron vastuut

Kokoron vastuu poisjääneestä tai virheellisestä ilmoituksesta rajoittuu ilmoituksen hintaan.

SJY:n hallituksen oikeudet

Jäsenlehdessä julkaistaan vain yhdistyksen toimintaan liittyviä ilmoituksia. Yhdistyksen hallituksella on oikeus olla julkaisematta yhdistyksen toimintaan soveltumattomia ilmoituksia.

Tapahtumat