Suomalais-Japanilainen Yhdistys ry – SJY

JÄSENEHDOT

Jäsenehdot on tarkistettu viimeksi 7.4.2021

  1. Yhdistyksen säännöt

Yhdistyksen säännöt ovat luettavissa sivulla Säännöt.

  1. Jäsenhakemus

Jäseneksi haetaan joko täyttämällä jäsenhakulomake yhdistyksen verkkosivuilla tai postittamalla  täytetty lomake yhdistyksen postilaatikkoon PL 818, 00101 Helsinki tai luovuttamalla se yhdistyksen edustajalle yhdistyksen tapahtumassa.

Jäsenhakemuksessa ei tarvita suosittelijoita. Alle 18-vuotiaan hakemuksessa tulee olla huoltajan allekirjoitus ja postitusosoite.

Yhdistyksen hallitus kokoontuu heinäkuuta lukuunottamatta kuukausittain ja käsittelee saapuneet hakemukset. Yhdistyksen sihteeri ilmoittaa jäsenyyden hyväksymisestä sähköpostitse tai postitse.

  1. Jäsenrekisterin ylläpito

Yhdistys ylläpitää jäsenrekisteriä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 216/679 mukaan. Tietosuojaseloste on tarkastettu viimeksi 7.4.2021 ja se on luettavissa yhdistyksen verkkosivuilla.

  1. Jäsenmaksu

Yhdistyksen sääntöjen 8 § mukaan jäsenmaksu seuraavalle kalenterivuodelle hyväksytään sääntömääräisessä syyskokouksessa, joka pidetään marraskuun loppuun mennessä.

Yhdistys lähettää vuosittaisen jäsenmaksulaskun postitse yleensä yhdessä sääntömääräisen kevätkokouskutsun kanssa viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta, joka pidetään vuosittain maaliskuun loppuun mennessä.

Vuoden 2022 jäsenmaksut: 25 euroa henkilöjäsen ja 250 euroa yhteisöjäsen.

  1. Jäsenedut

Jäsenmaksunsa maksaneella jäsenellä on oikeus osallistua yhdistyksen sääntömääräiseen kevät- ja syyskokoukseen ja osallistua siellä päätöksentekoon.

Mikäli yhteisöjäsentä sääntömääräisessä kokouksessa edustaa henkilö, jota ei ole rekisteröity yhdistyksen jäsenrekisteriin, hänellä tulee olla esittää valtakirja jonka on allekirjoittanut henkilö joka on merkitty jäsenrekisteriin yhteisön edustajaksi.

Yhdistyksen jäsen saa tuoda vieraita yhdistyksen kaikkiin muihin tapahtumiin, mutta ei sääntömääräisiin kokouksiin.

Suurin osa yhdistyksen tapahtumista on jäsenille täysin maksuttomia. Joissakin tapahtumissa on osallistumismaksu. Tällöin osallistumismaksu on määritelty erisuuruiseksi jäsenmaksunsa maksaneelle jäsenille ja jäsenen mahdollisesti mukanaan tuomalle vieraalle.

Yhdistyksen jäsenlehti Kokoro postitetaan neljä kertaa vuodessa jäsenmaksunsa maksaneelle jäsenelle.

Jäsenmaksunsa maksaneella yhteisöjäsenellä on oikeus kerran vuodessa julkaista ilman erillistä maksua yksi koko sivun tai kaksi puolen sivun mainosta jäsenlehti Kokorossa.

Aika-ajoin yhdistys saattaa tarjota jäsenilleen myös muita jäsenetuja.

  1. Yhdistyksen jäsentiedotus

Yhdistys tiedottaa jäsentapahtumista neljännesvuosittain jäsenlehti Kokorossa ja kuukausittain sähköpostilla siihen osoitteeseen, jonka jäsen on ilmoittanut yhdistykselle. Useista yhdistyksen tapahtumista ilmoitetaan myös yhdistyksen verkkosivuilla.

Lisäksi yhdistys tiedottaa japanilaisuuteen liittyvistä kiinnostavista tapahtumista ja asioista yhdistyksen avoimilla facebook-sivuilla, joiden osoite on ”suomalaisjapanilainenyhdistys”.

  1. Eroaminen yhdistyksestä

Mikäli jäsen haluaa erota yhdistyksestä, eronpyyntö on toimitettava kirjallisesti yhdistyksen postiosoitteeseen tai sähköpostilla sihteeri@suomi-japani.net. Eronpyynnön voi myös jättää FloMembers-palvelussa, jos jäsen on aktivoinut palvelun käyttöönsä. Kuolemantapauksessa omaisia pyydetään ilmoittamaan asiasta yhdistykselle.

  1. Vapaaehtoistyö yhdistyksessä

Yhdistyksen toiminta perustuu jäsenten vastikkeettomaan vapaaehtoistyöhön. Jäseniä pyydetään  ilmoittamaan halukkuutensa osallistua sähköpostilla sihteeri@suomi-japani.net.

  1. Muutokset jäsenen yhteystiedoissa sekä yleiset tiedustelut

Jäsenten toivotaan ensisijaisesti itse päivittävän jäsentietonsa FloMembers-palvelussa. Vaihtoehtoisesti muutokset yhteystiedoissa (nimi, postitusosoite ja sähköpostiosoite) sekä yleiset tiedustelut pyydetään lähettämään sähköpostilla osoitteeseen sihteeri@suomi-japani.net.