Suomalais-Japanilainen Yhdistys ry – SJY

SJY:N HISTORIAA

Suomalais-Japanilainen Yhdistys ry perustettiin 8.5.1935 Helsingissä hotelli Kämpin Peilisalissa. SJY:n ensimmäisen johtokunnan (nykyisin hallitus) puheenjohtajana toimi professori Gustav John Ramstedt, joka hoiti toimea kuolemaansa saakka (1950). Perustavaan kokoukseen osallistui 36 henkilöä, upseereja sekä henkilöitä, jotka työskentelivät yhteiskunnan eri tehtävissä virastoissa, teollisuudessa, mediassa sekä kulttuuri- ja liike-elämässä. Yksi nykyään tunnetuimmista perustajajäsenistä oli arkkitehti Alvar Aalto. Perustavassa kokouksessa hyväksyttiin yhdistyksen säännöt. Jäseneksi pääsi vain suosituksella ja oletettiin, että jäsenen piti olla jokseenkin tunnettu henkilö. Nämä rajoitukset poistettiin yhdistyksen säännöistä 1980-luvun alussa. Nykyisin puheenjohtaja, hallitus, toiminnan- ja tilintarkastajat valitaan yhdistyksen sääntömääräisessä syyskokouksessa.

sininen aaltokuvio