Suomalais-Japanilainen Yhdistys ry – SJY

APURAHAT

Chujo Watanabe ja Ramstedt -rahastot 

Tokion Japani-Suomi yhdistys perusti vuonna 1995 Chujo Watanabe -rahaston hallituksensa pitkäaikaisen puheenjohtajan muistolle. Rahasto myöntää vuosittain yksi tai kaksi apurahaa suomalaisille nuorille. SJY hallinnoi apurahan hakuprosessin Suomessa.

Samana vuonna SJY perusti ensimmäisen puheenjohtajansa muistoksi Ramstedt -rahaston, jonka tarkoituksena on apurahoja jakamalla tai muulla hallituksen sopivaksi katsomalla tavalla tukea yhdistyksen toimialaan liittyvää tutkimusta tai Japaniin liittyvää harrastustoimintaa. Sääntöjensä mukaan rahasto saa vastaanottaa lahjoituksia.

sininen aaltokuvio

Japani-Suomi Yhdistyksen Chujo Watanabe – rahastosta julistetaan haettavaksi yksi apuraha, suuruudeltaan JPY 300 000 käytettäväksi vuoden 2022 loppuun mennessä.

Apurahaa haetaan sähköisellä lomakkeella, joka löytyy linkistä:

https://forms.gle/TH2zidfjnJhK5xH27

Hakemukseen tulee sisällyttää:

  • hakijan yhteystiedot (nimi, osoite, puhelin, sähköposti) ja ikä
  • koulutus
  • selvitys hakijan tähänastisista Japaniin liittyvistä opinnoista ja/tai tutkimustyöstä
  • selvitys hakijan japanin kielen taidosta
  • suunnitelma, josta selviää apurahan käyttö, kustannusarvio ja mahdollinen muu rahoitus
  • hakijan aiemmat yhteydet Japaniin

Lomakkeeseen ei liitetä ansioluetteloita, opintotodistuksia yms.

Tarvittaessa Suomalais-Japanilainen Yhdistys pyytää hakijalta lisätietoja sähköpostitse.

Apurahat on ensisijaisesti tarkoitettu Japanissa tapahtuvaan opiskelu- ja/tai tutkimustyöhön. Etusijalle asetetaan nuoret hakijat ja hakijalta edellytetään jonkinlaista japanin kielen taitoa. Aiempi osallistuminen Suomen ja Japanin väliseen ystävyystoimintaan on eduksi. Hakijan tulee myös olla valmis pitämään esitelmä Japani-Suomi yhdistyksen kokouksessa Japanissa tai kirjoittamaan artikkeli Japani-Suomi yhdistyksen lehteen.

Hakuaika päättyy sunnuntaina 31. tammikuuta 2022 klo 18.