Suomalais-Japanilainen Yhdistys ry – SJY

SUOMALAIS-JAPANILAINEN YHDISTYS RY (SJY)

Suomalais-Japanilainen Yhdistys ry on Helsingissä 8.5.1935 perustettu ystävyysyhdistys. Yhdistyksen tarkoituksena on herättää sivistyksellistä vuorovaikutusta Japanin ja Suomen kesken sekä edistää Japanin tuntemusta Suomessa ja Suomen tuntemusta Japanissa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys edistää eri tavoin suomalaisten ja japanilaisten henkilökohtaista kanssakäymistä, ja neuvoo sekä jäseniä että muita kansalaisia ja yhteisöjä Japaniin liittyvissä asioissa.

Yhdistys panostaa sekä jäsenistölle että suurelle yleisölle suunnatun avoimen toiminnan laatuun ja monipuolisuuteen järjestämällä erilaisia tapahtumia kuten esitelmä- ja koulutustilaisuuksia, konsertteja, japanilaisia juhlia ja festivaaleja sekä omatoimisesti että yhteistyökumppaneiden kanssa. Yhdistys harjoittaa mm. tapahtumiin, kulttuuriin ja matkailuun liittyvää tiedotus- ja julkaisutoimintaa sekä jäsenilleen että muulle yleisölle. Jäsenlehden nimi on KOKORO.

Tavoitteensa saavuttamiseksi SJY kartoittaa jatkuvasti jäsenistönsä kiinnostusprofiilia ja rakentaa toimintaohjelmansa tälle pohjalle. Yhdistys kokoaa hallituksen ja aktiivisen avustajakuntansa siten, että hallituksessa ja avustajakunnassa on monipuolista Japani asiantuntemusta, tapahtumien organisointi- ja tiedottamiskykyä, sekä hallinto-osaamista ja että mukana on eri-ikäisiä miehiä ja naisia, suomalaisia ja japanilaisia.

Yhdistys pyrkii tehostamaan jäsenhankintaa ja saamaan uusia henkilö- ja yhteisöjäseniä, ja aktivoimaan jäsenten osallistumista yhdistyksen toimintaan monikanavaisen ja ennakoivan tiedotustoiminnan avulla. Tiedottamalla aktivoidaan myös kaikkien Japanista kiinnostuneiden kansalaisten osallistumista yhdistyksen järjestämiin yleisölle suunnattuihin avoimiin kulttuuri- ja opetustapahtumiin.

Yhdistys ylläpitää yhteyksiä sekä Suomen että Japanin lähetystöihin, tiede- ja taidealan järjestöihin ja laitoksiin, että Japanissa toimiviin Japanilais-Suomalaisiin yhdistyksiin ja Suomessa muihin Japaniin liittyviin yhdistyksiin ja tahoihin. Yhdistys käyttää toiminnassaan lyhennettä SJY, kansainvälisissä yhteyksissä englanninkielistä nimeä Finnish-Japanese Society ja japaninkielistä nimeä Fin-Nichi Kyōkai.

Yhdistyksen toiminta perustuu vastikkeettomaan vapaaehtoiseen työpanokseen.

sininen aaltokuvio

Yhdistyksen jäsenyys

Yhdistykseen voi liittyä henkilö- tai yhteisöjäseneksi. Vuonna 2022 Yhdistyksen jäsenmaksu on henkilöjäseniltä 25 euroa ja yhteisöjäseniltä 250 euroa vuodessa. 

Jäsenille tiedotetaan yhdistyksen tapahtumista kuukausitiedotteilla sekä kaikille jäsenille toimitetaan jäsenlehti KOKORO neljä kertaa vuodessa. 

Jäsenet saavat tapahtumaetuja paikkavarausten ja jäsenhintojen muodossa. 

Yhteisöjäsenillä on oikeus julkaista jäsenlehdessä kerran vuodessa koko sivun mainos. 

Toivotamme sinut tervetulleeksi Suomalais-japanilaisen yhdistyksen jäseneksi ja osallistumaan sen toimintaan.